Wednesday, April 28, 2010

Tafsir Sufi dan Fadhilat 99 Asma' ul-Husna

*Imam al-Qusyairi*

Disusun oleh:
Ustaz Haji Mohamed bin Haji Ali
Buku ini adalah terjemahan kitab asal oleh Imam al-Qusyairi yang bertajuk *At-Ta'bir fit-Tadzkir*. Buku ini mengupas berkenaan dengan tafsiran Asma ul-Husna, Zikir-zikir yang menggunakan Asma ul-Husna dan juga fadhilat-fadhilat Asma ul-Husna.

1 comment: